Public Relations

Tvorba komunikačných stratégií

Vždy nájdeme spôsob, ako splniť vaše ciele čo najefektívnejšie. A to vhodne zvolenou komunikačnou stratégiou, ktorej predchádza dôkladná analýza súčasného stavu. Na jej základoch stanovíme konkrétne ciele a prostriedky na ich dosiahnutie.

Media relations

Uvedomujeme si, že aj napriek dobe sociálnych sietí a technológií sú práve vzťahy s novinármi kľúčové. Vieme, ktoré médiá sú v jednotlivých oblastiach rozhodujúce a vďaka dlhodobej spolupráci s nimi poskytujeme novinárom vždy aktuálne a zaujímavé informácie či témy tak, že vo finále pre nich nájdu vo svojich výstupoch priestor.

Lobbying

Profesionálne vykonávaný lobbying je legálny a žiaduci prvok demokratickej spoločnosti. Hovoriť budeme vo vašom mene a prostredníctvom lobbyingu zastúpime vaše záujmy.

Interná komunikácia

Podstatnou súčasťou firemnej stratégie a vzťahu s vlastnými zamestnancami je kvalitná interná komunikácia. Pomôžeme vám nastaviť ju tak, aby ste vo vnútri firmy fungovali ako tím, čím zvýšime motiváciu zamestnancov a efektivitu ich práce.

Produktové PR

Či už uvádzate na trh nový produkt, alebo chcete zvýšiť predaj už existujúceho, potrebujete dobré produktové PR. Dnes už nestačí mať iba dobrý nápad, je potrebné ho vhodným spôsobom predstaviť a cieľovú skupinu presvedčiť ku kúpe.

Online komunikácia

E-maily, sociálne siete a iné platformy na internete sa rýchlo stali našou každodennou súčasťou. Náš tím presne vie, ako s týmito nástrojmi pracovať tak, aby sa vaše posolstvo dostalo práve k tým, ku ktorým chcete a potrebujete.

Krízová komunikácia

Vieme, že tak ako v živote, aj v oblasti PR a komunikácie môžu nastať ťažké časy. V prípade krízovej komunikácie vás v tom nenecháme samých. Pre vysvetlenie situácie urobíme všetko tak, aby sme ochránili dobré meno aj záujmy vašej firmy.

Event management

Súčasťou dobrého PR je nielen organizácia tlačových konferencií či stretnutí s novinármi, ale aj organizácia rôznych eventov a podujatí, na ktoré pozvaní hostia len tak nezabudnú. Koncept pripravíme priamo na mieru vašich záujmov a cieľov.

CSR

Ak je vašim cieľom nasmerovať podnikanie nielen k zisku, ale aj k trvalo udržateľnému rozvoju sveta, sme pre vás tým správnym partnerom. Pomôžeme vám s výberom vhodných CSR aktivít, teda s rozvojom a pomocou komunitám, ochranou životného prostredia či firemným dobrovoľníctvom. A to všetko na mieru vašej firmy a cieľom, ktorý máte.

Sponzoring

Sponzoring prináša úžitok obom stranám a my vďaka nemu dokážeme zvýšiť povedomie o vašej značke či firme.