S odpadom hráme čistú hru

Škola hrou

Obehové hospodárstvo nadobúda čoraz väčší význam v našom bežnom živote. Platí to dvojnásobne pre spoločnosť Danucem, ktorá sa vďaka výrobe a energetickému zhodnocovaniu alternatívnych palív stala jednou z pilierov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Stále však ide o novú tému opradenú mýtmi. A preto nám bolo hneď jasné, že vzdelávanie v tejto oblasti je nevyhnutné. A kde inde začať, ako v radoch zamestnancov!

Aká bola naša úloha?

  • Cieľom projektu bolo nielen naučiť zamestnancov spoločnosti Danucem ako správne nakladať s odpadom, ale aj zlepšiť ich znalosti o výrobe alternatívnych palív a cirkulárnej ekonomike. Výzvou kampane bolo zabezpečiť informovanosť a aktívne zapojiť zamestnancov všetkých 38 prevádzok na Slovensku. A to bez ohľadu na to, či pracujú v ofisoch, vo výrobe alebo v teréne. Našou úlohou tiež bolo overiť, či danej téme porozumeli.

Kvalitná príprava je polovicou úspechu.
Ako sme začali hrať čistú hru?

Akčný plán kampane

Aby sme zamestnancov aktívne pritiahli a edukovali ich aj o možnosti zapojiť sa do súťaže, pripravili sme ešte pred začiatkom teasingové video, nálepky a plagáty, ktoré boli umiestnené na všetkých prevádzkach. S distribúciou materiálov, zapojením a internou komunikáciou zamestnancov nám pomáhali komunikační ambasádori.

Samotná hlavná časť komunikačnej kampane bola veľmi intenzívna. Celým obsahom kampane sme zamestnancov plánovali previesť počas 6 týždňov. Každý pondelok sme spustili na stránke novú téma, ku ktorej sme mali pripravené zaujímavosti, infografiku, video a súťažnú otázka. V rámci tém sme vysvetľovali kroky, ktoré vedú k správnemu nakladaniu s odpadom – nevytvárať zbytočný odpad, separovať, recyklovať a vyhodiť len odpad, ktorý sa nedá ďalej použiť.

Objasnili sme, že odpad nie je len niečo, čoho sa chceme zbaviť, ale môže slúžiť aj ako cenná surovina. Hovorili sme o benefitoch alternatívnych palív aj o tom, že proces materiálno-energetického zhodnocovania odpadu pomáha znižovať množstvo odpadu na skládkach, znižovať objem emisií CO2 a prináša aj ďalšie benefity pre spoločnosť.

Zamestnanci sa k informáciám dostali nielen cez web stránku či QR kódy umiestnené na nálepkách a plagátoch, ale aj cez zasielané newslettre a ich vytlačením a umiestnením na nástenkách v priestoroch spoločnosti. Zamestnanci sa do súťaže pre konkrétny týždeň mohli zapojiť len počas siedmich dní. Mohli však hlasovať cez online formulár, ale aj prostredníctvom klasických predpripravených lístkov, ktoré sa vhadzovali do prichystaného boxu na prevádzkach.

Po skončení kampane sme priniesli odpovede na otázky, ktoré zamestnanci mohli klásť počas celého trvania projektu. Kampaň sme uzavreli vyhodnotením dát a odmeňovaním zapojených zamestnancov.

Aby efekt kampane pretrval, pripravili sme a vyrobili špeciálnu rodinnú stolovú hru, ktorá slúžila ako hlavná cena v súťaži

Stolová hra pre 2 až 4 hráčov je nielen zábavná, ale aj edukatívna. Jej cieľom je naučiť hráčov, ako správne nakladať s odpadom. Vysvetľuje proces výroby alternatívnych palív a ich využitie v cementárňach.

Čo sa nám podarilo dosiahnuť?

  • Kampaň bola viditeľná na všetkých prevádzkach, v cementárňach, ofisoch, ale aj v štrkovniach či lomoch. Jej bezproblémový priebeh zabezpečila naša intenzívna a úzka spolupráca s klientom. Veľmi dôležité bolo aj zapojenie komunikačných ambasádorov z radov zamestnancov a ich zaškolenie.
  • Do súťaže sa zamestnanci zapojili celkovo 651-krát, niektorí každé kolo. Zapájali sa cez online prístup, ale aj offline lístky. Väčšina zo zamestnancov, 98 %, odpovedala na položené otázky správne, a teda si danú tému pozorne naštudovali.

cistahra.sk

Web stránku www.cistahra.sk navštívilo 961 používateľov, a tí priemerne zostávali na stránke 1´15´´, čo bol čas potrebný na prečítanie témy. Za reláciu sa zobrazilo 2,08 stránok, teda návštevníci sa zaujímali aj o iné témy. Pozitívne tiež vnímame, že zamestnanci aktívne kládli otázky súvisiace s témou kampane, ako aj s cementárňami.