Vyslanecké školy Európskeho parlamentu

Dve krajiny, jeden EPAS

Už viete, že program EPAS funguje naprieč Európskou úniou. Viete však aj to, že v Neuropea tento program zastrešujeme nielen na Slovensku, ale aj v Čechách?

Čo je našim cieľom?

 • Rozvíjať obzory, kritické myslenie, soft skills u študentov s rôznym vzdelaním, sociálnym postavením alebo geografickým pôvodom
 • Vzdelávať o európskych témach
 • Ukázať študentom aktívne európske občianstvo
 • Pripomínať hodnoty EÚ a možnosti, ktoré ponúka
 • Budovať komunikačné zručnosti pri diskusiách
 • Vyvolať otázky a debaty o budúcnosti EÚ

Neuropea a Kancelária Európskeho parlamentu v ČR spolupracujú už 4 roky. Do programu sme za ten čas zapojili:

53
škôl
288
študentov
61
učiteľov

Projektovými aktivitami EPAS sme oslovili 13 200 ľudí

V ročníku 2023/2024 je v programe zapojených 16 stredných škôl z celého Česka, 19 senior a 122 junior vyslancov.

V programe sa aj v spolupráci s nami uskutočnilo viac ako 771 eventov, vzdelávacích seminárov, diskusií a iných aktivít.

Najpopulárnejšie aktivity?

 • Úvodné vzdelávacie semináre – online aj prezenčne
 • Online diskusie na témy umelej inteligencie, klimatickej zmeny či ľudských práv
 • Medzinárodná diskusia s účasťou českých a slovenských EPAS škôl
 • Diskusie s europoslancami a hosťami z európskeho prostredia
 • Záverečné ceremónie

Aktivity Vyslaneckých škôl v roku 2023/2024

Školy zapojené do tohto ročníka majú oproti minulým rokom špecifickú úlohu. Okrem všeobecného vzdelávania junior vyslancov či iných spolužiakov, sa v tomto ročníku zameriavajú aj na tému blížiacich sa európskych volieb. Pri posledných voľbách do Európskeho parlamentu sa ich v Českej republike zúčastnilo len niečo viac ako 28 %. Jednou z úloh programu EPAS je aj šírenie osvety o aktívnom občianstve. Študenti vďaka aktivitám, ktoré realizujú môžu zvyšovať povedomie aj o téme volieb, ktorá patrí v tomto ročníku k prioritám.

Čo poskytuje EPAS zapojeným školám?

EPAS nie je len obyčajný program. Je to komunita ľudí, ktorým záleží na budúcnosti svojej krajiny a Európskej únie. Sú to študenti a pedagógovia, ktorí vedia, že ich hlas má veľkú váhu. Preto sa ho učia používať a zapojili sa do programu EPAS.

Aktivity, ktoré tvoria študenti v našom programe sú vždy originálne a kreatívne, no ich najväčšou pridanou hodnotou je vzdelávanie. Junior vyslanci v Čechách sa zameriavajú na praktické workshopy, ankety alebo referendá v školách, v rámci ktorých sa pýtajú spolužiakov na názory. Referendá sa týkajú napríklad prijatia eura alebo účasti na európskych voľbách.

Čo program EPAS stredným školám ponúka?

 • Medzinárodnú spoluprácu so školami z EÚ
 • Spoluprácu s materskými školami, domovmi seniorov, miestnymi komunitami
 • Zvýšenie povedomia o (nielen) európskych témach
 • Workshopy na rôzne témy (zasadnutia Európskeho parlamentu, ako odhaliť dezinformácie,…)
 • Príležitosti získať nové priateľstvá pre študentov, ale aj pedagógov
 • Možnosť rozvoja v iných programoch z Európskej únie

Na sociálnych sieťach držíme krok s dobou

Bez sociálnych sietí by sme sa v v súčasnej dobe zaobišli už len ťažko. Krok s dobou drží aj náš program. Na sociálnej sieti Instagram pravidelne informujeme nielen študentov, ale aj rodičov a pedagógov o novinkách v programe, ale aj o aktuálnych témach, ktoré rezonujú v EÚ. Od roku 2021 sme zverejnili viac ako 230 príspevkov. Za toto obdobie sme študentov, aj prostredníctvom vzdelávacích seminárov, naučili tvoriť zaujímavé príspevky, vytvárať vlastné logá alebo hľadať témy, ktoré na svoje sociálne siete môžu zverejňovať.

@vyslanci_ep

 • Sociálne siete a tvorenie obsahu baví aj študentov, ktorí sú zapojení v programe. V ročníku 2023/2024 si sociálne siete k programu založilo 12 škôl zo všetkých 16 škôl, ktoré sú zapojené v programe. Aj pomocou týchto profilov vedia študenti šíriť ďalej myšlienku Európskej únie a vzdelávať tak aj ďalších ľudí zo svojho okolia. Má to zmysel!