Ambasádorské školy Európskeho parlamentu

EPAS = program naprieč celou EÚ

Vzdelávanie mladých ľudí, aj mimo typické školské predmety, sa stáva stále dôležitejšou súčasťou všetkých moderných krajín. Ak sa však aj my ako krajina chceme posúvať ďalej, musíme pre to urobiť viac. Jednou z možností sú práve vzdelávacie projekty, ako je program Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu zameraný na študentov stredných škôl.

Neuropea má EPAS vo svojej réžii už 6. rok

Program EPAS sa uskutočňuje v členských krajinách Európskej únie, pričom spolu bolo v programe zapojených už približne viac ako 5 000 učiteľov a 35 000 študentov. Tí spolu tvoria sieť certifikovaných ambasádorských škôl, ktorých je doteraz spolu približne 2 000.

Prečo je program EPAS dôležitý?

Často sledujeme štatistky či najnovšie prieskumy o tom, ako málo sa zaujímame o politické témy alebo o tom, aká bola účasť v rôznych voľbách. Jeden z posledných prieskumov hovorí, že o aktuálnu tému volieb do Európskeho parlamentu sa na Slovensku zaujíma len niečo okolo 31 % ľudí. My si však myslíme, že sa to dá zmeniť! Program Ambasádorských škôl EP sa svojimi aktivitami zameriava aj na posilňovanie povedomia študentov o parlamentnej demokracii v Európe, význame Európskeho parlamentu a hodnotách EÚ. Aktívne podporuje zapájanie sa študentov do demokratických procesov EÚ a je koncipovaný tak, aby oslovil študentov s rôznym vzdelaním, sociálnym postavením alebo geografickým pôvodom.

Čo sme dosiahli za posledných 5 rokov spolupráce s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku?
Do programu sme zapojili:

65
škôl
495
študentov
85
učiteľov

Projektovými aktivitami EPAS sme oslovili 12 500 ľudí a nezaostávame ani na sociálnych sieťach

Sociálne siete sú bežnou súčasťou života generácie Z a ak s nimi chcete byť v kontakte, musíte vedieť, kde ich nájsť. Preto aj v EPAS-e tvoria sociálne siete, konkrétne Instagram, dôležitú súčasť celého fungovania programu. Od roku 2020 sme zverejnili viac ako 354 príspevkov, pričom zúčastnené EPAS školy sú zapojené do tvorby obsahu spolu s nami – #dennikjuniorambasadora

Vzdelávame, učíme, organizujeme, spolupracujeme, realizujeme!

 • Online diskusie na rôzne témy (Sacharovova cena a ľudské práva, umelá inteligencia, klimatické zmeny, Európsky rok zručností, dezinformácie)
 • Medzinárodná česko-slovenská diskusia
 • Vzdelávacie semináre online aj prezenčne pre študentov a pedagógov
 • Diskusie s europoslancami a hosťami z európskeho prostredia
 • Záverečné ceremónie a odovzdávanie cien

Bez nich by to nebolo ono. Junior a senior ambasádorky a ambasádori

Prečo by program EPAS nemohol fungovať bez jeho účastníkov?

Kto sú junior ambasádori? Šikovní mladí ľudia, ktorí majú víziu meniť spoločnosť k lepšiemu, hľadajú nástroje, ktoré im to umožnia a majú potrebu rozvíjať svoje skills a vzdelanie.

K tomu im dopomáhajú pedagógovia – senior ambasádori, ktorí vďaka skúsenostiam, koordinácii a usmerneniam dodávajú študentom istotu a pomoc pri prekonávaní prekážok. EPAS tímy vďaka svojmu zanieteniu dosahujú veľké veci. A to nielen v programe, ale aj mimo neho!

Ako sa nám u študentov podarilo naštartovať záujem o dianie v EÚ?

 • Komplexnou organizáciou, koordináciou a komunikáciou v projekte
 • Riadením a vymýšľaním aktivít
 • Spoluprácou s odbornými partnermi, školami, europoslancami a speakrami pri diskusiách
 • Spravovaním sociálnych médií, ktoré slúžia ako informačný kanál pre školy, študentov, učiteľov, ale aj rodičov
 • Prípravou podkladov k sociálnym médiám a aktivitám jednotlivých škôl
 • Podporou individuálnych aktivít v školách zapojených v programe

Aktivity Ambasádorských škôl v roku 2023/2024

Súčasný ročník programu je špecifickejší než tie predošlé. Aktívnejšie a hlbšie spájame školy zapojené do programov za posledné roky s novými školami po celej Európskej únii. Budujeme silnú sieť a komunitu EPAS škôl, ktoré vzájomne môžu spolupracovať a vzdelávať sa o témach parlamentnej demokracie.

Tento ročník je zameraný aj na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú v tomto roku prioritou Európskej únie, ale aj prioritnou témou EPAS programu.

Pretože všetci sme nielen slovenskí, ale aj európski občania a zastúpenie našich hodnôt v demokratickej spoločnosti by nás malo zaujímať na všetkých úrovniach.