Týždeň zodpovedného hrania

Inštitút pre zodpovedné hranie a projekt Zodpovedné hranie

V roku 2022 sa 3 významné stávkové spoločnosti – TIPSPORT, FORTUNA a NIKÉ aj napriek faktu, že sú na trhu konkurentmi, rozhodli spojiť sily do unikátneho projektu „Zodpovedné hranie“. Za týmto účelom založili neziskovú organizáciu Inštitút pre zodpovedné hranie (IZH), ktorý uvedený projekt realizuje. Cieľom projektu je, aby prevádzkovatelia hazardných hier aj takouto formou prispeli k zvyšovaniu osvety v oblasti zodpovedného prístupu a pomohli tak udržať na Slovensku bezpečné prostredie pre hranie hazardných hier.

História projektu

Inštitút IZH aj projekt „Zodpovedné hranie“ sme verejnosti predstavili v máji 2022 na tlačovej konferencii za účasti vrcholných predstaviteľov zakladateľských stávkových spoločností. Celú komunikáciu IZH a projektu Zodpovedné hranie zastrešuje práve naša agentúra Neuropea.

Public Affairs

Od začiatku činnosti združenia bola súčasne realizovaná aj osobitná komunikácia so všetkými rozhodujúcimi stakeholdermi priemyslu hazardných hier (zástupcami regulátora, odborníkmi na nelátkové závislosti, neziskovými organizáciami zastrešujúcimi abstinujúcich hráčov, odbornými pracoviskami a pod.). V rámci PA sme kládli dôraz aj na komunikáciu dodržiavania etických zásad prevádzkovania hazardných hier zo strany zakladateľov IZH, na dodržiavanie etickému prístupu k zraniteľnej časti populácie v oblasti marketingu a reklamy, ale aj na ich príspevok do zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o zásadách a nástrojoch bezpečného hrania.

Týždeň zodpovedného hrania

  • Každoročným vyvrcholením projektu Zodpovedné hranie je komunikačná kampaň Týždeň zodpovedného hrania
  • Jej poslaním je informovať širokú verejnosť o zodpovednom prístupe k stávkovaniu, podporiť prevenciu a informovanosť a tiež ponúknuť podporu a pomoc rizikovým hráčom
  • Úvodná kampaň Týždňa zodpovedného hrania sa uskutočnila v roku 2022, pričom s novou sme pokračovali aj roku 2023
  • V rámci kampane sme použili širokú škálu ATL aj BTL nástrojov komunikácie, najmä PR a influencer marketing

Projekt Zodpovedné hranie

V rámci programu Zodpovedné hranie spojili sily najväčší prevádzkovatelia hazardných hier, aby zvyšovali osvetu v oblasti zodpovedného hrania a udržali tak na Slovensku bezpečné prostredie pre hranie hazardných hier. Naša agentúra má tú česť prispievať k propagácii tohto projektu realizáciou mediálnych informačných a osvetových kampaní, priebežnej mediálnej komunikácie, ale aj ďalšími nástrojmi marketingovej komunikácie.

Týždeň zodpovedného hrania

Je nosnou vzdelávacou a informačnou kampaňou zameranou na osvetu zodpovedného hrania hazardných hier, ale aj na prevenciu pred rizikovým hraním. V jej rámci, okrem iného, spolupracujeme aj so združeniami abstinujúcich rizikových hráčov, s ktorými spoluvytvárame rôzne formáty, ktoré využívame v marketingovej komunikácii.

Viac informácií o projekte

Platformou, pomocou ktorej sa realizuje projekt Zodpovedného hrania je Inštitút pre zodpovedné hranie. Na jeho chode aj propagácii jeho aktivít sa podieľa aj naša agentúra. Viac o projekte, o Inštitúte, ale aj o problematike hrania hazardných hier nájdete na stránke projektu.