Ako to začalo

V roku 2014 sa 5 významných obchodných reťazcov (BILLA, LIDL, KAUFLAND, METRO a TESCO) rozhodlo odčleniť od pôvodného záujmového združenia a založiť si vlastné. Keďže išlo výhradne o subjekty so zahraničnou majetkovou účasťou, s významným trhovým podielom, proces rozbehu združenia, úvodná a aj následná komunikácia boli zo spoločenského aj politického hľadiska citlivou záležitosťou. Náročnosť komunikácie združenia bola daná aj vysokými nárokmi samotných členských subjektov, ktoré pôsobia aj na vyspelých zahraničných trhoch, čomu zodpovedali aj náročné požiadavky na štandardy komunikácie v tuzemsku.

Aké aktivity sme realizovali?

  • Externá komunikácia združenia bola na samotnom začiatku postavená na prínosoch členských reťazcov SAMO do zvýšenia kvality predaja na Slovensku. Okrem úvodnej mediálnej komunikácie pri vzniku združenia bola bezprostredne zorganizovaná v Starej Tržnici v Bratislave aj špeciálna výstava dobových fotografií. Jej cieľom bolo ilustrovať zmeny v obchode na Slovensku od spoločenských zmien v roku 1989 po vtedajšiu súčasnosť.

Následná fáza komunikácie

  • Ďalšiu komunikáciu sme zamerali na vyvracanie najčastejších mýtov o zahraničných obchodných reťazcoch na Slovensku, a to najmä z pohľadu ich predajných praktík, kvality tovarov, cenovej politiky a podobne. Inovatívnym spôsobom sme od počiatku komunikovali aj údaje o predajoch a hospodárskych výsledkoch, ktoré boli postavené na aktuálnych a spoľahlivých dátach, čo prinieslo do sektora obchodu dovtedy nevídanú mieru transparentnosti v rámci ekonomického reportingu. Aj vďaka tomu je v súčasnosti SAMO pravidelným a spoľahlivým informačným zdrojom pre široké spektrum médií na Slovensku aj v zahraničí, v témach týkajúcich sa obchodu – predaja potravín a spotrebného tovaru, spotrebiteľského správania, zamestnanosti, cirkulárnej ekonomiky, podnikateľského prostredia atď.

Public Affairs

Od začiatku činnosti združenia bola súčasne realizovaná aj osobitná komunikácia so všetkými rozhodujúcimi stakeholdermi sektora obchodu, a to nielen osobne, ale aj formou newslettra, ktorý v danom čase nebol bežne používaným komunikačným nástrojom. O úspešnej práci Neuropea pre SAMO svedčí aj fakt, že vzájomná spolupráca bola po krátkom období opäť obnovená a pokračuje aj v súčasnosti.

Dôraz aj na budúcnosť

SAMO nežije iba prítomnosťou. Veľký význam kladie aj na budúcnosť odvetvia obchodu. Preto spolu so svojimi členmi venuje veľkú pozornosť projektu duálneho vzdelávania „Poď študovať obchod“, ktorého cieľom je prilákať mladých ľudí na profesie v obchode.

Po priemysle je obchod 2. najväčším zamestnávateľom na Slovensku s viac ako 30 000 zamestnancami, takže môže ponúknuť perspektívnu prácu na rôznych pracovných pozíciách.

Čo sa nám podarilo dosiahnuť?

  • Pravidelnosť a transparentnosť komunikácie s médiami
  • Účasť zástupcov SAMO na odborných fórach,
  • Komunikáciu s relevantnými štátnymi orgánmi a ďalšími dôležitými stakeholdermi
  • Postupom času sa stali zástupcovia SAMO vyhľadávanými respondentmi prakticky vo všetkých typoch médií
  • Hlas samotného združenia sa už po krátkom čase po jeho vzniku stal jedným z najrelevantnejších hlasov obchodu na Slovensku
  • SAMO je v rámci Slovenska členom Republikovej únie Slovenska a európskej organizácie EuroCommerce.