• Valentínska kvapka krvi 2019

    Láska má veľa podôb

Viete o tom, že láska má veľa podôb?

Môže ísť o lásku medzi mužom a ženou, matkou a dieťaťom, starými rodičmi. V roku 2019 sme zrealizovali náborovú kampaň darcov krvi SČK s názvom Láska má veľa podôb, ktorá mala naozaj mimoriadny reálny dosah a podnietila veľa ľudí k tomu, aby darovali krv. Pre SČK pripravujeme kampane už niekoľko rokov, avšak v tomto prípade išlo o 1. náborovú kampaň, v ktorej sme použili reálne príbehy ľudí a do prípravy ktorej sa aktívne zapojili dobrovoľníci SČK. Nosnými piliermi sa stali skutočné príbehy darcov a prijímateľov krvi.

Čím bola kampaň jedinečná?

Najmä svojou hĺbkou, emocionalitou spracovania, komplexnosťou, ale aj tým, že sme ju realizovali počas 100.výročia vzniku Československého Červeného kríža. Mimoriadna bola najmä svojimi výsledkami, ktoré nám takmer okamžite ukázali, že sme zvolili správny koncept a stratégiu kampane.

Komunikovali sme s cieľovými skupinami v niekoľkých fázach s využitím #LaskaMaVelaPodob. Kampaňou sme organicky a efektívne oslovili cieľové skupiny a zaznamenali sme reálny nárast darcov. Splnili sme zadaný cieľ – dlhodobo aktivizovať prvodarcov a pravidelných darcov krvi.

Aký sme mali cieľ?

Kampaňou sme chceli osloviť najmä prvodarcov, potrebovali sme aktivizovať pravidelných darcov krvi, cieľom bolo aj budovanie väzby k značke a edukácia. Zamerali sme sa na tvorbu relevantného, hodnotného obsahu a konzistentnú komunikáciu. Kampaň sa odlišovala od dovtedajšej komunikácie spracovaním, ale zároveň si musela zachovať štýl komunikácie SČK. Chceli sme, aby si ľudia uvedomili, že za každým darcom aj prijímateľom je silný príbeh. Chceli sme, aby sa zamysleli.

Hlavná stratégia

Komunikačná výzva vyzerala na prvý pohľad jednoducho. Odkomunikovať myšlienku, že darovanie krvi je najsilnejším prejavom lásky, pretože zachraňuje životy. Stáli sme pred výzvou, ako VKK spracovať tradične a zároveň inak, aby sme efektívne oslovili a inšpirovali našu cieľovú skupinu. Preto sme zvolili naozaj silné príbehy ľudí prostredníctvom ktorých sme ukázali, prečo je darcovstvo dôležité. Zvolili sme minimalistické spracovanie videa, spolu s komplexnou online a offline komunikáciou.

User Generated Content

Aby sme vedeli monitorovať výstupy na webe, vyzývali sme darcov, aby zverejňovali #LaskaMaVelaPodob. Zverejňovaním User Generated Contentu sme inšpirovali všetkých zúčastnených, aby zverejňovali fotografie a videá z odberov, čím sme zvyšovali zásah cieľovej skupiny. Pripravili sme 5 videí, hlavné kampaňové a ďalšie 4 videá s reálnymi príbehmi. Kampaň sme komunikovali prostredníctvom #laskamavelapodob.

Hlas kampane

Ku každému príbehu sme pripravili samostatnú grafiku, ktorú sme použili v online prostredí na interných sociálnych sieťach SČK na FCB a Instagrame, na webstránke, ako aj prostredníctvom printových materiálov v teréne, na školách a spolkoch SČK. Hlas, ktorý sa prihováral v hlavnom videu patril ambasádorke darcovstva krvi SČK Anete Pariškovej, ktorá nám pomohla kampaň odporomovať aj na svojich sociálnych sieťach a zúčastnila sa aj na slávnostnom prvom odbere.

Reálne príbehy darcov krvi

Ako pomohli prijímateľom?

Instagram

Počas kampane sme uverejnili 38 príspevkov a 54 stories. To nám prinieslo 1 654 interakcií a nárast sledovateľov profilu o 6 %.

Facebook

Celkovo 85 postov zverejnených počas kampane nám pomohlo dosiahnuť 18 % organický nárast sledovateľov na FB s celkovým dosahom 349 882. Naše kampaňové posty zdieľalo 1 321 ľudí.

Aký bol výsledok nášho snaženia?

Kampaň bola interne, v rámci SČK, vyhodnotená ako jedna z najúspešnejších a emocionálne najsilnejším kampaní s reálnym dosahom na počet darcov.

Oslovili sme takmer 30 000 darcov krvi, čo je nárast o 11 % oproti ročníku 2018. O 7 % stúpol počet prvodarcov.

Výsledky v číslach

počas kampane Valentínska kvapka krvi

102

mediálnych výstupov

152 063 €

AVE hodnota mediálnych výstupov