• OFFICE ROKA 2016

    Pracujte Inak!

Prečo sme vytvorili súťaž OFFICE ROKA?


OFFICE ROKA má za cieľ ukázať a vyhodnotiť najzaujímavejšie pracovné prostredie firiem na Slovensku. Chce predstaviť filozofiu, hodnoty a nové trendy v pracovnom prostredí prostredníctvom firiem a organizácií, ktoré sa zapájajú do súťaže. Ide o spoločnosti, ktoré sú o krok pred ostatnými. V čom? Najmä v tvorbe inšpiratívneho, kreatívneho a zdravého pracovného prostredia. Súťaž chce inšpirovať iných, vzdelávať, vysvetľovať a presviedčať, že v dnešnej dobe sa už pracuje inak ako kedysi. Organizátorom súťaže je realitno-poradenská spoločnosť CBRE Slovensko.

Prečo sa firmy do súťaže zapájajú?

Účasť v projekte OFFICE ROKA zviditeľní každú súťažiacu spoločnosť, zvýši jej atraktivitu u budúcich uchádzačov o zamestnanie, najlepším poskytne priestor v prestížnych celoslovenských médiách. Účasť v súťaži je vecou prestíže. Zúčastnené spoločnosti sa zaradia medzi tých, ktorí určujú trend v oblasti moderného pracovného prostredia.

Moderné kancelárie, v ktorých sa ľuďom dobre pracuje a cítia sa v nich naozaj príjemne, pomáhajú k dosahovaniu vyššej výkonnosti a produktivite firiem a sú podmienkou k udržaniu ich rastu. Spoločnosti, ktoré sa do súťaže zapoja tak ukážu:

že poznajú celosvetový trend a riadia sa princípmi úspešných lídrov.

že kladú dôraz na efektivitu pracovného prostredia – jeho flexibilitu, nízke operačné náklady, technickú a technologickú vybavenosť, dobrú dostupnosť, jeho vhodnú organizáciu, ktorá podporuje komunikáciu a spoluprácu.

že sú schopné zaujať, dokážu prilákať a udržať kvalitnú pracovnú silu.

že dokážu zladiť ľudí a celé tímy s víziou spoločnosti, ktorá je moderná, agilná a technologicky vyspelá.

Súťažné kategórie v prvom ročníku

  • Office roka

    Hlavná cena za najatraktívnejšie pracovné prostredie. Súťaž o najkrajšiu, najinšpiratívnejšiu a dizajnovo najzaujímavejšiu kanceláriu, ktorá je príjemným miestom pre zamestnancov.

  • Zasadačka roka

    Súťaž o najkrajšiu zasadaciu (rokovaciu) miestnosť. Reprezentačný priestor, v ktorom sa rodia kľúčové a strategické rozhodnutia.

Dosiahnuté výsledky

1. ročník súťaže Office Roka

60

prihlásených firiem v 1. ročníku

41

mediálnych výstupov

1663

fanúšikov na Fan page Office roka

Office roka 2016

V kategórii Office roka sa víťazmi súťaže stali IBM Slovensko

Zasadačka roka 2016

Víťazom kategórie Zasadačka roka sa stala spoločnosť Arkon.

Čo sme dosiahli

v 1. ročníku Office Roka 2016

Do prvého ročníka tejto jedinečnej súťaže, ktorá na Slovensku odštartovala v r. 2016 sa prihlásilo 60 firiem. Mediálnym partnerom súťaže bol magazín FORBES. S pomocou agentúry NEUROPEA, ktorá je a bola marketingovým partnerom súťaže sa podarilo dosiahnuť 41 mediálnych výstupov v printoch, on-line i v elektronických médiách.

Office roka


51

Zapojených
spoločností

Zasadačka roka


9

Zapojených
spoločností

Mnohí už pracujú inak

A čo vy?