• Na spolupráci záleží

  Začali sme zlepšovať komunikáciu medzi lekármi a pacientmi

Prečo projekt vznikol?

Známym faktom je, že nedostatočná komunikácia medzi pacientom a lekárom je najčastejším zdrojom nedorozumení, nespokojnosti ci frustrácie, čo môže mať nepriaznivý dopad na vzájomnú dôveru, ale v neposlednom rade aj na priebeh a výsledky liečby. A keďže by bolo ťažké, ak nie nemožné meniť veci za pochodu v nemocniciach a ambulanciách, rozhodli sme sa začať priamo pri zdroji – začať vzdelávať budúcich lekárov, aby do praxe vstupovali s novým nastavením vnímania potreby komunikácie s pacientom, chápali jeho potreby a nastavenie a dokázali s nim efektívne pracovať.

Zároveň sme chceli, aby budúci lekári začali vnímať pacientske organizácie ako aktívne spojenie medzi svetmi pacientov a lekárov, ktoré môže pri vzájomnej interakcii významne pomôcť, ci už vzdelávaním a motiváciou pacientov, organizovaním spoločných stretnutí podporných skupín a odborných workshopov.

Projekt navrhli pacientske organizácie na Európskom pacientskom summite o inováciách, ktorý každoročne organizuje spoločnosť Novartis. Realizáciu projektu podporila spoločnosť Novartis Slovakia.

Projekt sa zrodil z iniciatívy pacientskych organizácií, ktoré dlhodobo vnímajú nedostatočnú komunikáciu medzi pacientmi a lekármi ako jeden z kľúčových problémov v zdravotníctve.

Aký bol náš cieľ?

Zlepšiť komunikáciu medzi lekármi a pacientmi. Na autentických situáciách medikom im ukázať, ako každé slovo, pohľad či gesto lekára zaváži pri prežívaní ochorenia a že má vplyv aj na samotnú liečbu. V spolupráci s najlepšími odborníkmi v danej oblasti im sprostredkovať, čo pacient očakáva od lekára pri liečbe a zdieľať s nimi najlepšie skúsenosti.

Informovať ich, aké je postavenie pacientskych organizácií v systéme zdravotnej starostlivosti a ako môžu pomôcť pri budovaní obojstranne prospešného vzťahu medzi lekárom a pacientom. A čo je najdôležitejšie, začať nastavovať kvalitatívne lepšiu komunikáciu medzi pacientmi a budúcimi lekármi.

Realizácia

Aby mal projekt význam, potrebovali sme pripravované aktivity priniesť čo najbližšie k našej cieľovej skupine. Prvou voľbou pre nás bola Lekárska fakulta UK, ktorá nad projektom prevzala záštitu. Projekt sme pripravovali v aktívnej spolupráci s Bratislavským spolkom medikov, lekármi, pacientskymi združeniami aj psychológmi.

Zaujímavý obsah seminárov


Témami pilotných zážitkových seminárov sa stali diagnózy s veľkou prevalenciou a závažnými medicínskymi a socioekonomickými dôsledkami, rakovina prsníka, zlyhávanie srdca a sclerosis multiplex. Realizačný tím pri vytváraní obsahu zvolil kombináciu zážitkových aktivít, študenti si napríklad mohli vyskúšať príznaky ochorenia simuláciou na vlastnom tele, so skúsenosťami TOP odborníkov na danú diagnózu. Autenticitu semináre získali tiež cez osobné príbehy zástupcov pacientskych organizácií.

Čo sme dosiahli?

TRI ZÁŽITKOVÉ SEMINÁRE

 

Počas zimného semestra v školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili 3 zážitkové semináre. Spätná väzba na tento typ seminára bola veľmi pozitívna, nielen od študentov, pre ktorých sme semináre zrealizovali, ale aj od zúčastnených odborníkov, zástupcov pacientskych organizácií. O obľúbenosti seminárov hovorilo nielen nadmieru pozitívne hodnotenie študentov v dotazníkoch spokojnosti, ale aj zvyšujúca sa účasť na seminároch.

Čo na to účastníci seminárov?

 • „Záleží nám na pacientoch, na ich pocitoch, spokojnosti, a nie je to len fráza. Preto sme radi, že sme pomohli, aby myšlienka, ktorú navrhli slovenské a české pacientske organizácie, mohla uzrieť svetlo sveta.“
  Klientka
 • „Pacient, ktorý nedôveruje lekárovi, sa nikdy nebude stavať k liečbe ako ten, kto verí, že lekár chce preňho to najlepšie. Tieto aspekty sa nedajú naučiť z knižiek, treba si ich prísť zažiť naživo.“
  Študentka
 • „Videla som, koľko prace ste museli spraviť, aby projekt uspel. Bolo jej veľmi veľa. Ale ten výsledok stál za to. Ďakujem Vám aj celému tímu. Skvelá práca.“
  Zástupkyňa pacientskej organizácie
 • „Nevedela som si vôbec predstaviť, ako to bude prebiehať, ale bolo to skvelé. Bolo vidieť, že študenti majú o takúto formu vzdelávania záujem a že je za tým veľa práce. Prajem vám, aby sa vám všetko to dobré vrátilo...“
  Lekárka