Synergia public relations a public affairs

PR Služby
PUBLIC RELATIONS

Za úspešnými značkami stojí pozitívna reputácia. Klientom pomáhame zviditeľniť sa a zlepšiť svoj biznis. Implementujeme komunikačné stratégie, vďaka ktorým efektívne dosahujú svoje ciele. Komunikujeme s médiami, budujeme vzťahy s opinion lídrami, komunitami a spotrebiteľmi. Mapujeme krízové situácie a sme spoľahlivým partnerom pri ich riešení.

PA Služby
Public Affairs

Zmeny v legislatíve môžu výrazne ovplyvniť podnikateľské prostredie a prosperitu firiem. Analyzujeme riziká vyplývajúce z navrhovaných zmien zákonov a iných právnych noriem. Komunikujeme so zástupcami štátu, inštitúcií a združení. Korektnou výmenou informácií chránime záujmy klienta a pomáhame presadzovať hodnoty firmy.

Background
NEUROPEA TÍM

Sme špecialisti na komunikáciu. Klientom poskytujeme synergiu v oblasti public relations a public affairs.

O nás

SLUŽBY

Prinášame riešenia, vďaka ktorým naši klienti efektívne dosahujú svoj cieľ, predchádzajú krízam, zvyšujú povedomie o značke a zlepšujú imidž spoločnosti.

O našich službách

 • “Neuropea zabezpečovala pre Kanceláriu Európskeho parlamentu na Slovensku prípravu viacerých veľkých hybridných podujatí, naposledy to bolo diskusné interaktívne fórum o boji proti dezinformáciám v marci 2021. Predtým napríklad diskusia o klimatických zmenách či podujatie k Sacharovovej cene 2020. Agentúra poskytuje veľmi profesionálne služby, vždy nájde riešenia, prichádza s inovatívnymi nápadmi, pokiaľ ide o obsah aj technické zabezpečenie eventu. Kancelária EP sa teší na ďalšie spoločné podujatia.”
  Robert Sermek
  riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku
 • „Tak ako je CBRE partnerom pri riešení požiadaviek svojich klientov, tak je NEUROPEA našim silným partnerom v oblasti PR. Profesionalita, inovatívnosť, kreatívne myslenie a skvelá komunikácia – to sú hodnoty, ktoré nám prináša agentúra NEUROPEA.“
  Tomáš Hegedűš
  výkonný riaditeľ CBRE Slovensko
 • „Výrazná orientácia na potreby klienta, odbornosť a bohaté skúsenosti, vďaka čomu sa nám úspešne podarilo na Slovensku v krátkom čase spustiť a rozvinúť globálny program o správnom stravovaní detí. Osobitne oceňujem flexibilitu a kreativitu pri riešení zadaní.“
  Róbert Kičina
  manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko
 • „Rýchle pochopenie potrieb klienta, špecifík cieľovej skupiny a kreativita v komunikačných stratégiách – to sú tri hlavné benefity spolupráce s Neuropeou. Aj vďaka tejto dlhodobej spolupráci sa z Edulabu stala dôležitá súčasť procesu inovácií v oblasti školstva.“
  Ján Machaj
  riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB
 • „Spoľahlivý a zodpovedný partner, ktorý reflektuje potreby svojich klientov. Pre projekt To dá rozum nám Neuropea poskytuje profesionálne a kvalitné PR poradenstvo.“
  Renáta Hall
  riaditeľka projektu To dá rozum
Background

Vytvorte s nami svoj príbeh

 

Kontaktujte nás

Klienti