Prečo sa o klientov svojich klientov tak radi staráme?

Avelane Clinic je klinika plastickej chirurgie a laserovej medicíny v Nitre, ktorá vznikla vďaka snu jej primára, uznávaného plastického chirurga MUDr. Daniela Mládeka, PhD, MPH. Ten chcel vytvoriť kliniku, ktorá bude spĺňať jeho predstavy o vysokej kvalite služieb a starostlivosti o klientov, čomu v tej dobe nevyhovoval žiadny existujúci priestor v okolí. Preto sa rozhodol postaviť vlastnú kliniku, čo sa mu podarilo. Klinika už takmer 10 rokov ponúka služby v oblasti plastickej chirurgie, laserovej medicíny, ortopédie, všeobecnej chirurgie a cievnej chirurgie.

Úspech už od samého začiatku

  • Len za prvý rok fungovania realizovali vyše 500 plastických a estetických operácií a vyše 1500 drobných zákrokov a laserových ošetrení.
    Počet zákrokov sa neustále kontinuálne zvyšuje, rovnako ako aj počet stálych zamestnancov. Klinika neustále rozširuje svoje služby, lekári sledujú trendy v medicíne a vysoký dôraz kladú na bezpečnosť, kvalitu poskytovaných služieb a spokojnosť pacientov. Vynikajúce renomé sa premietlo do počtu pacientov, ktorí majú záujem o vyšetrenie či zákrok v Avelane Clinic.

Čo je najdôležitejšie? Dôvera a spätná väzba

V prípade kliniky plastickej chirurgie to platí niekoľkonásobne, pretože ide o komunikáciu týkajúcu sa zdravia, kde si nemôžeme dovoliť robiť chyby. Z tohto dôvodu sme vďační za dôveru, ktorú nám vedenie kliniky poskytlo a voľnú ruku, ktorú nám pri vytváraní komunikačných stratégií dáva.

Vďaka tomu, že prostredie kliniky po dlhoročnej spolupráci dokonale poznáme, dokážeme pružne reagovať na meniace sa situácie a potreby kliniky a klientov. Aby sme získali relevantné dáta, dlhodobo sledujeme a vyhodnocujeme spokojnosť návštevníkov prostredníctvom dotazníkov spokojnosti, ktoré ponúkame nielen v printovej, ale aj online forme. Vďaka vytvorenému systému kontinuálneho získavania spätnej väzby dokážeme rýchlo reagovať na podnety. Klienti majú možnosť hodnotiť kliniku prostredníctvom hodnotiacich aplikácií ako Estheticon alebo lekar.sk.

V Neuropea komplexne spravujeme sociálne siete kliniky, vytvárame nielen dlhodobé, ale aj krátkodobé komunikačné projekty, kontinuálne komunikujeme prostredníctvom newslettra, webovej stránky, ako aj vďaka relevantným médiám. Pripravujeme marketingové materiály potrebné na propagáciu kliniky, ale aj komunikáciu s klientmi v printovej forme.

O 10 rokov mladší

Pripravujeme aj špeciálne projekty, ako napríklad Deň otvorených dverí, účasť pri príprave relácie TV Markíza „O 10 rokov mladší“, oslavu výročia kliniky, či koordináciu sponzorských a benefičných aktivít.

Informujeme, odpovedáme, radíme a smerujeme

Správa sociálnych sietí kliniky má svoje špecifiká. Výhodou je vysoký engagement rate, ale aj to, že väčšina komunikácie medzi klinikou a klientom sa neodohráva v komentároch pod postami, ale priamo sa presúva do inboxu. Vďaka tomu dokážeme adresne a presne reagovať na požiadavky a potreby potenciálnych, ale aj existujúcich klientov. Pravidelne postujeme na Facebooku aj na Instagrame kliniky.

Vytvorili sme niekoľko jedinečných #, ako napríklad #omladnitesmladekom #objavsvojekrajsienoveja #krasajevaserozhodnutie, vďaka ktorým dokážeme prezdieľavať unikátny user generated content našich klientov. Na získavanie klientov využívame presné cielenie reklám na sociálnych sieťach.

Rubrika Omladnite s Mládekom

  • Čo vám príde na um, keď počujete meno Mládek? Pri vytváraní rubriky Omladnite s Mládekom sme využili slovnú hračku vytvorenú z priezviska primára Avelane Clinic v Nitre, MUDr. Daniela Mládeka. V rubrike ponúkame vizuálne príťažlivé krátke tipy a triky od uznávaného plastického chirurga. Cieľom je vytváranie kvalitného obsahu a posilňovanie vzťahov s publikom, posilnenie osobnej značky primára, brand awareness kliniky a propagácia odbornosti a kvality práce aj zákrokov vykonávaných na klinike.

Obsah a štruktúra rubriky

Všeobecné rady, myšlienky, tipy a triky súvisiace s krásou, starostlivosťou o zdravie, pooperačnej starostlivosti. Kombinácia krátkeho textu a jednotnej grafiky kampane. Frekvencia publikovania 2x týždenne. Zdieľanie postov a prezdieľavanie rubriky v stories, spolu s doplňujúcimi informáciami o danom zákroku.

Výsledky

Po zverejnení nového obsahu týkajúceho sa konkrétneho zákroku zaznamenávame nielen zvýšenie záujmu o zákrok spomínaný v rubrike, ale aj reálny nárast objednávania termínu na konzultácie. V priemere nám príde 15 otázok na zákrok, na ktoré odpovedáme podľa vhodnosti prostredníctvom súkromnej správy alebo verejne. Na zákrok či vyšetrenie sa objedná len na základe rubriky v priemere 4 až 5 ľudí. Rubriku komunikujeme prioritne na Instagrame Avelane Clinic. Podrobnejšie v stories komunikujeme bližšie informácie o zákroku či tipe ako aj dávame možnosť spýtať sa bližšie všetko, čo klientov zaujíma. Pri vytváraní odpovedí úzko spolupracujeme s odborníkmi Avelane Clinic.

Ako to vyzerá na Avelane pri operácii?