• Tachyum

    PRELOMOVÉ TECHNOLÓGIE ZO SLOVENSKA

Hovoria za nás čísla:

157

unikátnych mediálnych výstupov

65 593 €

dosiahnutá AVE hodnota mediálnych výstupov

Silná vizibilita v médiách

Tachyum sa pravidelne objavuje v médiách ako inovatívna spoločnosť s väzbami na Slovensko. Publicitu sa nám darilo prepájať s dosiahnutými miľníkmi pri vývoji procesora Prodigy a spoločnosť Tachyum prezentovať ako partnera verejného sektora, ktorý poskytuje svoje know-how.

Zvýšenie povedomia o značke u investorov

Univerzálny procesor Prodigy napreduje vo vývoji a v simuláciách splnil, či dokonca prekonal predpoklady. Tachyum sa tak pripravuje na spustenie sériovej výroby a komunikuje s budúcimi zákazníkmi. Vďaka priebežnej publicite sa nám darilo nasmerovať množstvo aktuálnych informácií nielen širokej verejnosti, ale aj už existujúcim či potenciálnym investorom.

Informovanie o budovaní slovenského superpočítačového centra

Tachyum je zakladajúcim členom konzorcia I4DI, ktoré na Slovensku buduje superpočítačové centrum. Spolu s ďalšími technologickými spoločnosťami, vrátane svetového giganta Seagate, spolupracuje spoločnosť Tachyum aj so SAV a vládou na vybudovaní superpočítača. Vďaka transparentnej a zaujímavej komunikácii sa navyše predpokladá, že sa ku I4DI pripoja aj ďalšie spoločnosti.