Milan vie predvídať možné riziká v komunikácii. K náročnejším témam preto pristupuje ostražito, ale so všeobecným prehľadom a plnou odbornosťou. Na poste komunikačného špecialistu pracoval v štátnej správe, neziskovom sektore aj v biznise, čo mu umožňuje chápať špecifické potreby klientov z rôznych oblastí ich pôsobenia. Dnes sú jeho doménou najmä klienti z oblasti vzdelávania a školstva. Milan je v súkromí veľkým dobrodruhom. Keď mu v práci padne, nasadí prilbu a namiesto saka prehodí koženú bundu, lebo domov sa ide ako inak – na motorke. Dovolenky trávi s batohom na chrbte, v kontakte s krajinou, prírodou a ľuďmi.