Expresne rýchly, kreatívny a s citom pre minimalizmus a dizajn. Najradšej by sme ho naklonovali. Jakub začal pracovať v agentúre už ako študent masmediálnych štúdií. Je zástancom jednoduchých a jasných grafických riešení. Ak práve nepracuje na grafike, brázdi na bicykli lesy Považského Inovca alebo objavuje tmavé remeselné pivá.