• Viem, čo zjem

  UČÍME DETI ZDRAVO JESŤ

NEZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL NIE JE PROBLÉMOM LEN DOSPELÝCH

Nepravidelná strava, vynechávanie jedla či naopak prejedanie sa. To je len niekoľko problémov s výživou, s ktorými sa dnes stretávajú už aj deti. Zvyšujúca sa popularita jedla z fast foodu, sladených nápojov a pohyb nahradený hrou na počítači či mobile. Podľa predpovedí WHO bude obezita stále rozšírenejšia. Projektom Viem, čo zjem chceme tieto predpovede v čo najväčšej miere zvrátiť a u detí rozvíjať zásady zdravého a vyváženého stravovania.

Nestlé pre zdravie detí

Program Nestlé pre zdravie detí motivuje deti po celom svete k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporuje ich záujem o pohybové aktivity. Doposiaľ ním prešlo viac ako 8 miliónov detí z 84 krajín sveta. V školskom roku 2016/2017 odštartoval pod názvom „Viem, čo zjem“ svoj prvý ročník aj na Slovensku. Aktuálne prebieha na školách úspešný 5. ročník. V projekte sú pre žiakov vo veku 9 – 12 rokov pripravené zaujímavé prednášky o zdravom stravovaní a zábavné súťaže. Od školského roku 2020/2021 je pre školy dostupný aj voliteľný predmet, vďaka čomu je téma zdravého stravovania súčasťou učebných osnov mnohých škôl na Slovensku.

Cieľom projektu bolo osloviť žiakov priamo v škole, preto bolo potrebné nájsť vhodných partnerov. Projekt získal pri spustení odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a už 5. ročník spolupracuje s ÚVZ SR, ktorého pracovníci sú zároveň realizátormi školení.

AKTIVITY PRE ŠKOLY V PROJEKTE

 • Zaujímavá prednáška

  Každá zapojená trieda absolvuje prednášku k úvodnej téme Hygiena potravín. Prednášky realizujú lektori z 36 regionálnych pracovísk ÚVZ SR z celého Slovenska.

 • Vyučovacia hodina o zdravej výžive

  Žiaci sa venujú témam zdravej výživy aj so svojimi pedagógmi. Na výber majú interaktívne digitalizované lekcie ako Vyvážená strava, Riziká nevhodného stravovania, Energia, Ovocie a zelenina a Pitný režim.

 • Zábavné súťaže

  Každý ročník prebiehajú pre zapojené školy súťaže, v ktorých môžu získať vecné ceny, ale aj hlavnú výhru v podobe príspevku na športové potreby v hodnote 500 eur.

Od školského roku 2020/2021 si môžu školy okrem dobrovoľného projektu zvoliť aj nový voliteľný predmet o zdravej výžive „Viem, čo zjem“.

Predmet je určený pre 5. ročníky ZŠ a školy si ho môžu zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín. Učebné materiály boli pre pedagógov vytvorené komplexne v rozsahu 32 vyučovacích hodín na celý školský rok. Najväčším prínosom zavedenia predmetu do osnov škôl je vytvorenie systému priebežného vzdelávania v otázkach podpory správnej a zdravej výživy.

Webová stránka

www.viemcozjem.sk

Spustenie webovej stránky projektu a napĺňanie obsahom: registrácia, prístup k vzdelávacím materiálom a pracovným listom, zaujímavý obsah pre žiakov a rodičov.

Odborné publikácie

Metodiky pre lektorov

Vydanie dvoch odborných publikácií od autorov ÚVZ SR. Publikácie slúžia tiež ako metodika pre lektorov školení a pedagógov.

Tlačové konferencie k výsledkom prieskumu

Prieskum ponúka reálny obraz o tom, či sa školopovinné deti stravujú pravidelne, ako sú na tom s konzumáciou ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, ale aj nezdravých jedál a sladených nápojov. Hosťami tlačových konferencií sú zástupcovia a odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Spolupráca s blogerkami z Beautifood

Pripravte si zdravé dobroty

Ako na to?

Spolupráca s FitKids


Kladiete si aj vy otázku, ako rozhýbať svoje deti z pohodlia domova? Zacvičte si podľa krátkeho videa, ktoré pre projekt VIEM, ČO ZJEM pripravil skúsený tím trénerov z FIT KIDS. Video je plné zábavných cvikov a výziev, ktoré sa dajú jednoducho realizovať aj doma. Jediné, čo potrebujete je dobrá nálada a tenisová či iná loptička. Športu zdar!

Čo všetko sme dosiahli?

Každoročne priemerne 11 000 zapojených žiakov

V aktuálnom ročníku je zapojených 589 tried, zo 186 škôl s celkovým počtom 11 649 žiakov.


Zásah témou zdravého stravovania v aktuálnom ročníku:

1 032 prednášok pre triedy v projekte a 2 336 vyučovacích hodín v rámci predmetu


Priemerne 160 mediálnych výstupov

počas školského roka


Školy si môžu zaradiť voliteľný predmet Viem, čo zjem do učebných osnov škôl

prostredníctvom disponibilných hodín


Pedagógovia vyjadrili priemerne 100-percentnú spokojnosť

s obsahovou kvalitou projektu


Doposiaľ bolo vyhlásených 9 súťaží,

do ktorých sa školy zapojili s 4 983 súťažnými príspevkami.


NAŠE AKTIVITY V PROJEKTE

ORGANIZÁCIA PROJEKTU

Riadenie a kreatíva aktivít projektu

Spolupráca s odbornými partnermi, školami a foodblogermi

Spustenie a spravovanie webovej stránky, ktorá slúži ako informačný kanál pre školy, rodičov, ale aj na každoročnú registráciu škôl

Zabezpečenie prednášok pre zapojené triedy

Kreatíva a koordinácia súťaží a doplnkových aktivít pre školy

Príprava učebných materiálov pre voliteľný predmet

Grafické spracovanie a vydanie odborných publikácií ÚVZ SR k projektu

Príprava videí na webstránku

MEDIA RELATIONS

Komunikácia aktivít projektu médiám

Prieskumy o stravovacích návykoch detí

Rozhovory a reportáže

Zabezpečenie mediálnych spoluprác

Galéria