• Tentoraz idem voliť

    Roadshow Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku

Slovensko malo pri voľbách do Európskeho parlamentu smutné prvenstvo

Ako jedna z troch krajín s najnižšou účasťou, a to ako celkovou, tak aj mladých ľudí. Základným cieľom roadshow po slovenských regiónoch, preto bolo zmobilizovať ľudí, aby išli voliť v eurovoľbách, ktoré sa na Slovensku konali 25. mája 2019.

Aktivity v rámci Roadshow

4 týždne 17 slovenských miest

Európske inštitúcie, Kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, sa v rámci roadshow stretli počas 4 týždňov s obyvateľmi 17 slovenských miest. My sme ju organizačne zastrešili v piatich krajských mestách.

  • Prešov
  • Žilina
  • Banská Bystrica
  • Nitra
  • Trenčín
Diskusie so študentami

V každom meste začínal celodenný program diskusiou so študentami tamojšej vysokej školy. Zástupcovia európskych inštitúcií a miestnych mimovládnych organizácií diskutovali so študentami nielen o dôležitosti účasti na eurovoľbách a výberu našich zástupcov v europarlamente, ale aj o prínose nášho členstva ako takého.

Happeningy na námestiach

Súčasťou programu na námestiach bolo predstavenie dobrovoľníkov a aktivistov, programov určených pre mladých ľudí, ale aj úspešných projektov, o ktorých ľudia často nevedia, že sa v regióne zrealizovali vďaka eurofondom. Roadshow podporili umelecké zoskupenia zo základných umeleckých škôl, tanečné kluby, folklórne súbory a spevácke zbory. V informačných stánkoch sa občania dozvedeli nielen dôležité informácie o voľbách, ale si aj zábavnou formou kvízov a súťaží zopakovali vedomosti o európskych krajinách a únii ako takej. V takmer každom z miest podujatie podporili osobnou účasťou primátor alebo župan.

Diskusie pre širokú verejnosť

Po skončení programu na námestiach pokračovalo podujatie diskusiami s občanmi. Tieto sme pripravili v spolupráci s miestnymi mimovládnymi organizáciami. Mali podobný koncept ako diskusie so študentami, no témy boli zamerané na danú cieľovú skupinu.

Čo sa nám podarilo dosiahnuť

Vyššia účasť

Podieľali sme sa na výsledku eurovolieb – pred 5 rokmi bola účasť na úrovni 13 %, v roku 2019 malo Slovensko rekordne vysokú účasť, takmer 23 %.

Viac mladých voličov

Účasť najvýznamnejšie narástla v kategórii 25 – 39-ročných voličov, na Slovensku o 10 percentuálnych bodov zo 6 % na 16 %.

Znalosť kampane

Kampaň „Tentoraz idem voliť – Doma v EÚ“ v mestách zaregistrovalo 34 % opýtaných občanov, aktivity ako diskusie na školách a diskusie s občanmi zaznamenalo 32 % účastníkov prieskumu.