• Kampaň proti rozšíreniu zákazu nedeľného predaja v roku 2012

    Chránime zákaznícke slobody

Po nástupe 2. vlády premiéra Fica v apríli 2012 vznikol veľký politický tlak na rozšírenie dní, počas ktorých by platil zákaz maloobchodného predaja.

Úmyslom bolo rozšíriť ho z dovtedajších 4 dní (1. január, Veľkonočná nedeľa, 24. december po 12. hodine a 25. december) na všetky nedele v roku, a to prostredníctvom novely Zákonníka práce. Návrh podporovala časť vládnych, ale aj opozičných poslancov, pravdepodobnosť schválenia návrhu tak bola veľká.

Náš cieľ?

Novela ZP by ekonomicky poškodila predajcov, ktorých tržby za nákupy v nedeľu a počas sviatočných dní tvoria významnú časť ich príjmov z tržieb. Práve týchto klientov sme zastupovali v uvedenej kampani, ktorej cieľom bola snaha zamedziť schváleniu novely ZP v parlamente.

Aké aktivity sme realizovali?

Neuropea realizovala niekoľko mesiacov pred hlasovaním v parlamente PR a PA kampaň.

Cieľom ktorej bolo rozšírenie zákazu nedeľného predaja odvrátiť. Hlavnými argumentmi v kampani boli najmä hroziace negatívne dopady opatrenia na ekonomiku a zamestnanosť predajcov, zníženie spotrebiteľského komfortu, ako aj diskriminácia maloobchodu voči iným sektorom s nedeľnou prácou.

V rámci kampane bola vypracovaná štúdia situácie v oblasti nedeľného predaja v ostatných krajinách EÚ.

Tieto krajiny v tom čase naopak, nedeľné predaje uvoľňovali. V kampani boli využité aj zistenia z nezávislého spotrebiteľského prieskumu, ktoré hovorili v prospech zachovania status quo a boli použité v rôznych komunikačných formátoch. Bol realizovaná aj priama elektronická komunikácia na poslancov NR SR. Bola načasovaná práve na obdobie protestov pred NR SR, ktoré takisto požadovali zákaz nedeľného predaja nerozširovať.

Čo sa nám podarilo dosiahnuť?

Kampaň bola napokon úspešná, návrh novely ZP v októbri 2012 v parlamente nebol schválený.