• Pivná akadémia Cervesario

    Prepojenie vzdelávania a praxe

Študenti sa učia od pivných majstrov


Pivní majstri, dlhoroční zamestnanci Pivovarov Topvar a odborníci na starostlivosť o pivo, už niekoľko rokov navštevujú stredné odborné školy po celom Slovensku. Študentov učia, ako sa starať o pivo s láskou, aby ho neskôr v praxi podávali zákazníkom v takom stave, ako opustí brány pivovaru.

O projekte

Pivná akadémia Cervesario je určená plnoletým študentom pripravujúcich sa na výkon povolaní barman, čašník, servírka a hostinský. Školenia pozostávajú z teoretickej a praktickej časti, v závere ktorých študenti absolvujú test a získajú certifikát. V úvode teoretickej časti sa učia o histórii piva, jeho varení a sanitácii pivného potrubia. Nasledujúca, mimoriadne obľúbená interaktívna hodina pozostáva z ukážok čapovania, ktoré si môže každý študent pod vedením skúseného sládka aj vyskúšať. Počas školského roka 2016/2017 sa uskutočnilo 12 školení na hotelových a stredných odborných školách po celom Slovensku. Pivní majstri vyškolili viac ako 800 študentov.

Komunikácia

Školenia predstavovali komunikačné príležitosti prezentovať prácu odborníkov z Pivovarov Topvar v médiách. Na školenia sme pozvali vybraných redaktorov celoslovenských médií. Okrem tlačových materiálov, ktoré mali k dispozícii, si mohli projekt Cervesario pozrieť aj priamo v teréne. Prostredníctvom médií sa nám podarilo upriamiť pozornosť na potrebu praktického vzdelávania a aký môže mať význam aj pre súkromné spoločnosti. Cieľom projektu bolo tiež edukovať zákazníkov, ako má vyzerať správne načapované pivo a akú kvalitu by mali požadovať.

Background

Čo sme dosiahli

12

uskutočnených školení

800+

vyškolených študentov

54

mediálnych výstupov