• Ambasádorské školy Európskeho parlamentu

  Vzdelávací program kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku

Celoeurópsky program


Mimoriadne obľúbený program EPAS, do ktorého sa zapojilo viac ako 3400 učiteľov a 23 000 študentov z celej Európskej únie. Všetky školy, ktoré boli zapojené do programu sa stali nositeľmi certifikátu Ambasádorská škola EP a celkovo už absolvovalo program vyše 1500 škôl z celej EÚ.

Cieľ programu

Otvorenie európskych tém a diskusie s cieľom podpory vnímania európskeho občianstva u mladých ľudí, stredoškolákoch, pedagógoch i širokej verejnosti. Pripomenutie možnosti európskeho občianstva a vyvolanie otázok v rámci budovania EÚ.

Program Ambasádorské školy Európskeho parlamentu


Študenti škôl zapojených do programu EPAS získavajú priamu skúsenosť s európskym občianstvom. Cez aktivity v programe zisťujú, čo naše členstvo v EÚ znamená pre ich každodenný život a ako môžu zmeniť Európu v budúcnosti. Prostredníctvom aktuálnych informácií a praktických vedomostí získavajú poznatky o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii. Rozširujú si kritické myslenie a spoznávajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Prihlásená škola si zvolí z radov učiteľov senior ambasádorov, ktorí následne vyberú junior ambasádorov programu. Študenti majú následne za úlohu organizovať aktivity týkajúce sa Európskej únie.

V školskom roku 2019/2020 program EPAS úspešne absolvovalo 12 stredných škôl z celého Slovenska. V aktuálnom ročníku 2020/2021 je do programu zapojených 16 škôl z celého Slovenska.

Čo sme dosiahli?

180 ambasádorov

projektu EPAS zo slovenských škôl

zapojených 2 000 ľudí

z externého prostredia do aktivít programu

celkovo 75 000 ľudí

sme oslovili projektovými aktivitami EPAS

Sociálne siete

Tento ročník programu bol mimoriadny aj vzhľadom na to, že školy kvôli pandémii prešli na online vyučovanie. Veľmi rýchlo sme program prispôsobili, prešli do online priestoru a začali sme s našimi EPAS školami komunikovať intenzívnejšie dištančne, čo ocenili v záverečnom hodnotení aj učitelia, ktorý náš program a aktivity začlenili do vyučovacieho procesu. Ako jeden z komunikačných nástrojov s ambasádormi projektu sme využili sociálne siete Facebook a Instagram. Za jeden školský rok sme zverejnili viac ako 216 príspevkov. Obsah sme tvorili v úzkej spolupráci so zúčastnenými školami.

Junior Ambasádori

Kto sú a čo robia?

Vybraní študenti pôsobia ako pomocní veľvyslanci Európskeho parlamentu na škole. Zámerom ambasádorov je stať sa plnohodnotnými občanmi EÚ so záujmom o európsku politiku a dianie v únii.  Ich úlohou je vymyslieť a pripraviť sprievodné aktivity programu EPAS pre ostatných študentov školy. Rovnako majú za úlohu vzdelávať a propagovať európske občianstvo medzi svojimi rovesníkmi, rodičmi a širokým okolím. Junior ambasádori sa venujú predovšetkým organizačným činnostiam a ich realizovaniu. Sú tvorcami obsahu na sociálnych sieťach, ktoré si škola v rámci programu vytvára. Tím ambasádorov z výhernej školy dostane možnosť vycestovať do Štrasburgu a vidieť na vlastné oči Európsky parlament a jeho fungovanie.

Online diskusie

s europoslancami a študentmi

V rámci programu EPAS 2019/2020 sme organizovali online diskusie s europoslancami a študentmi na tému Covid-19 – Ako EÚ pomáha. Okrem pandémie študentov zaujímali aktuálne témy, ktorým sa Európska únia venuje, ako napríklad: Green deal – Klimatická zmena, rozpočet EÚ, dezinformácie, fungovanie európskeho parlamentu, ale zaujímali sa aj o to, ako vyzerá bežný deň europoslanca.

Čo na to študenti?

 • Najviac sa mi páčila spolupráca s materskými školami a seniormi.

   
 • Online diskusie s europoslancami boli veľmi zaujímavé, a každá aktivita v programe  bola pre mňa prínosná a zábavná.

   
 • Najlepšia aktivita bol Svetový deň bez mobilov.

   

Pokračujeme aj za hranicami.

Vďaka našej stratégií koordinácie a komunikácie programu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu sme získali možnosť komplexnej organizácie programu Školy – vyslanci Evropského parlamentu pre kanceláriu Evropského parlamentu v Čechách.