Naše služby

Public Relations

Za úspešnými značkami stojí pozitívna reputácia. Klientom pomáhame zviditeľniť sa a zlepšiť svoj biznis. Implementujeme komunikačné stratégie, vďaka ktorým efektívne dosahujú svoje ciele. Komunikujeme s médiami, budujeme vzťahy s opinion lídrami, komunitami a spotrebiteľmi. Mapujeme krízové situácie a sme spoľahlivým partnerom pri ich riešení.

Tvorba komunikačných stratégií
Online komunikácia
Media relations a lobbying
Krízová komunikácia
Interná komunikácia
Event management
Produktové PR
CSR a sponzoring

Public affairs

Zmeny v legislatíve môžu výrazne ovplyvniť podnikateľské prostredie a prosperitu firiem. Analyzujeme riziká vyplývajúce z navrhovaných zmien zákonov a iných právnych noriem. Komunikujeme so zástupcami štátu, inštitúcií a združení. Korektnou výmenou informácií chránime záujmy klienta a pomáhame presadzovať hodnoty firmy.

Government relations
Strategické poradenstvo
LEGISLATÍVNY MONITORING
Vzťahy s orgánmi štátnej správy

Vzdelávacie a tréningové programy

Od ľudí na kľúčových pozíciách sa dnes vyžaduje komplexná pripravenosť v komunikácii. Mali by vedieť prezentovať svoju organizáciu a jej produkty, no zároveň zvládnuť komunikáciu aj v čase krízy. Pre našich klientov pripravujeme na mieru šité tréningové programy, ktoré im umožnia zvládnuť rôzne komunikačné situácie a nástrahy.

Tréning krízovej komunikácie
Manažérske a prezentačné zručnosti
Efektívna komunikácia s médiami
Verbálna a neverbálna komunikácia
Proces tvorby mediálnych správ
Kamerové techniky

Vytvorte s nami svoj príbeh

Kontaktujte nás