Svoje know-how nadobudol v oblasti korporátnej komunikácie či reputačného manažmentu prácou pre klientov najmä z oblasti dopravy a stavebníctva. Pri práci v PR mu dodnes pomáha predchádzajúca skúsenosť z prostredia IT médií. Špeciálne hrdý je na svoju participáciu na kampaniach, ktoré uspeli aj v medzinárodných kreatívnych súťažiach.