• Viem, čo zjem

  Naučme deti zdravo jesť

Nezdravý životný štýl nie je problémom len dospelých

Nepravidelná strava, vynechávanie jedla či naopak prejedanie sa. To je len niekoľko problémov s výživou, s ktorými sa dnes stretávajú už aj deti. Zvyšujúca sa popularita jedla z fast foodu, sladených nápojov a pohyb nahradený hrou na počítači či mobile. Podľa predpovedí WHO bude obezita stále rozšírenejšia. Projektom Viem, čo zjem chceme tieto predpovede v čo najväčšej miere zvrátiť a u detí rozvíjať zásady zdravého a vyváženého stravovania.

Nestlé pre zdravie detí

Program Nestlé pre zdravie detí motivuje deti po celom svete k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporuje ich záujem o pohybové aktivity. Doposiaľ ním prešlo približne 8 miliónov detí z 84 krajín sveta. V školskom roku 2016/2017 odštartoval pod názvom „Viem, čo zjem“ svoj prvý ročník aj na Slovensku. Projekt si pre žiakov vo veku 8 – 11 rokov pripravil zaujímavé prednášky o zdravom stravovaní a zábavné súťaže. Zúčastnilo sa ho takmer 9 000 žiakov zo 100 základných škôl. Aktuálne prebieha druhý ročník. Projekt sa realizuje s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, odborným partnerom je Úrad verejného zdravotníctva SR.

Aktivity pre školy

 • Zaujímavá prednáška

  Triedy zapojené do projektu absolvovali prednášku k úvodnej téme prevencia nesprávneho stravovania. Prednášky realizovali lektori z regionálnych pracovísk ÚVZ SR z celého Slovenska.

 • Vyučovacia hodina o zdravej výžive

  Žiaci sa venovali témam zdravej výživy aj so svojim pedagógom. Na výber mali lekcie z hygieny potravín, propagácie ovocia a zeleniny či problematiky vyváženej stravy.

 • Zábavné súťaže

  Počas celého roka prebiehali 3 kolá súťaží o vecné ceny, ktoré boli zároveň celoročnou súťažou o hlavnú výhru v podobe finančného príspevku určeného na zakúpenie športových potrieb.

Čo sme dosiahli

Žiakov sme témou zdravej výživy oslovili až 5-krát, dvoma školeniami o zdravej výžive a troma súťažami. Pedagógovia vyjadrili v dotazníkovom prieskume viac ako 90-percentnú spokojnosť s obsahovou kvalitou. Doposiaľ vyšlo o projekte 115 mediálnych výstupov. Po úspešnom 1. ročníku projekt pokračuje aj v školskom roku 2017/2018 s počtom 12 181 prihlásených žiakov. Do realizácie prednášok je zapojených 34 regionálnych pracovísk ÚVZ SR.

456

realizovaných školení k úvodnej téme

8 955

zapojených žiakov v 1. ročníku projektu

100

zapojených škôl z celého Slovenska

Zapojenie tried do súťaží

Môj zdravý tanier


Čo si žiaci predstavujú pod pojmom zdravé potraviny, a ktoré by mohli mať na tanieri denne, vyjadrili zábavnými kresbami.

71

Zapojených
škôl

4115

Súťažných
kresieb

Môj zdravý recept


Až 166 zdravých receptov na webstránke projektu, ktoré vymýšľali samotní žiaci.

63

Zapojených
škôl

166

Súťažných
receptov

Na veľkú prestávku do mliečneho baru


Triedy si zorganizovali v priestoroch školy vlastný mliečny bar. Úlohou tried bolo zachytiť na fotografii atmosféru mliečneho baru.

43

Zapojených
škôl

108

Súťažných
fotografií

Odborná porota

Kresby hodnotila grafická dizajnérka Erika Niepelová

Najlepšie recepty vyberali blogerky Miroslava Kašubová a Martina Bolibruchová z Beautifood

 • Spolupráca s blogerkami z Beautifood

  Pripravte si zdravú a chutnú desiatu

  Ako na to?

 • Spolupráca s blogerkami z Beautifood

  Hor sa na vianočné medovníčky

  Ako na to?

Webová stránka

www.viemcozjem.sk

Spustenie webovej stránky projektu a napĺňanie obsahom: registrácia, prístup k vzdelávacím materiálom a pracovným listom, zaujímavý obsah pre žiakov a rodičov.

Odborná publikácia

Metodika pre lektorov

Vydanie odbornej publikácie od autorov ÚVZ SR. Publikácia slúži tiež ako metodika pre lektorov školení a pedagógov.

Tlačová konferencia k výsledkom prieskumu

Prieskum ponúka reálny obraz o tom, či sa školopovinné deti stravujú pravidelne, ako sú na tom s konzumáciou ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, ale aj nezdravých jedál a sladených nápojov. Hosťom tlačovej konferencie bola doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., zástupkyňa hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva SR a vedúcu sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností.