• Biologická liečba

    medicína budúcnosti

O projekte


V médiách ešte prednedávnom prebiehala intenzívna diskusia o tom, či sú biologicky podobné lieky rovnako účinné ako referenčné biologické lieky. Zabudlo sa pritom na zásadnú vec – vysvetliť, čo sú biologické lieky, čím sa odlišujú od tých tradičných a prečo sú považované za budúcnosť medicíny. Aj keď totiž biologická liečba roky pomáhala mnohým pacientom na Slovensku, stále bola veľkou neznámou. Preto sme sa to spolu s naším klientom Novartis Slovakia rozhodli zmeniť.

Cieľ projektu

Projekt vznikol s ambíciou zvýšiť povedomie o tomto type liečby u širokej, ako aj odbornej verejnosti na Slovensku, u pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i v médiách a budovať jej kredibilitu a význam pri liečbe chronických chorôb.

Aká výzva nás čakala?


Laická verejnosť z veľkej časti ani netušila, čo sa za pojmom biologickej liečby skrýva, mnohí ju vnímali nesprávne. Neznalosť pritom striedali obavy z neznámeho, ktoré viedli k odmietaniu tejto účinnej liečby. Na druhej strane zas často dochádzalo k frustrácii, ak liečbu neschválila poisťovňa. Pri otvorení témy tak pred nami stála zásadná výzva vysvetliť nielen jej mechanizmus, prínos a potenciál, ale otvoriť aj otázky súvisiace s etickými a ekonomickými dilemami biologickej liečby a vysvetliť, prečo táto liečba nie je pre každého. Veríme, že v spolupráci s odborným garantom projektu, ako aj partnermi projektu, sa nám podarilo k nášmu cieľu priblížiť.

Naša stratégia

Prieskumy základom stratégie

Pri náročnej téme, akou je biologická liečba, sme nechceli nič nechať na náhodu. Spusteniu projektu preto predchádzal kvalitatívny a kvantitatívny prieskum medzi pacientmi, laickou a odbornou verejnosťou, ktorý nám potvrdil nízke povedomie o biologickej liečbe v definovaných cieľových skupinách a pomohol nám identifikovať najväčšie nedostatky a obavy vo vnímaní liečby.

Slovenskypacient.sk

Na základe zistení prieskumu sme definovali komunikačné posolstvá a oblasti, ktoré zaujímajú slovenských pacientov. Spojili sme sa s najčítanejším slovenským online zdravotníckym portálom slovenskypacient.sk a vytvorili komplexný edičný plán, s využitím rôznych žurnalistických žánrov. Vybrané témy sme doplnili videami a infografikami, ktoré nám pomohli zvýšiť atraktivitu a zrozumiteľnosť obsahu. Na spoluprácu sme oslovili viacerých odborníkov z radov farmaceutov a lekárov a odbornú garanciu projektu prevzal prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., ktorý má s biologickou liečbou dlhoročné skúsenosti. Tieto spolupráce boli zárukou vysokej odbornej kvality obsahu pre čitateľov.

Mediálna komunikácia

Biologická liečba sama o sebe nie je témou, o ktorú by sa niekto zaujímal v prípade, že nie je konfrontovaný s potrebou liečby závažného ochorenia. Preto sme naše poznatky i nové aktivity sa rozhodli prezentovať v rámci tlačovej konferencie, médiám ponúknuť odborníkov i pacientov, ktorí im vedia sprostredkovať svoj pohľad na biologickú liečbu.

Brožúra pre pacientov

Prvú fázu kampane sme zakončili vytvorením brožúry pre pacientov, ktorá v náklade 4000 kusov poputovala do ambulancií lekárov – špecialistov.

Aby sa o biologickej liečbe dozvedeli neskreslené informácie predovšetkým tí, pre ktorých je určená, teda chronickí pacienti v starostlivosti vybraných špecialistov, rozhodli sme sa pre nich pripraviť vzdelávaciu brožúru, napísanú užívateľsky zrozumiteľným jazykom, ktorá im prinesie odpovede na najčastejšie otázky.

Aktivity projektu

Prieskumy

Znalosti širokej i odbornej verejnosti na Slovensku sme zmapovali cez prieskumy. Všeobecné povedomie o biologickej liečbe zisťovala prieskumná agentúra 2muse prostredníctvom kvantitatívnych prieskumov cielených na širokú verejnosť, všeobecných lekárov a lokálnych špecialistov. Kvalitatívne prieskumy, focus groups, zase zisťovali názory pacientov a lekárov, ktorí majú s danou liečbou osobné skúsenosti.

Virtuálna knižnica

Na základe výsledkov z prieskumov sme pripravili edičný plán. 33 článkov do virtuálnej knižnice portálu slovenskypacient.sk, ktoré vysvetľovali náročné témy zrozumiteľným jazykom, pripravili odborníci, farmaceuti, lekári. Témy boli rôznorodé a zahŕňali ako články týkajúce sa mechanizmu, účinkov alebo bezpečnosti liečby, tak aj pacientske príbehy, rozhovory alebo podrobné informácie o chorobách, pri ktorých biologická liečba môže pomôcť.

Zvýšili sme informovanosť

O biologickej liečbe treba kontinuálne informovať a v tomto majú nezastupiteľnú úlohu práve médiá. Pripravili sme preto tlačovú konferenciu a spolupracovali s viacerými médiami s cieľom otvoriť túto tému. Zároveň sa nám na sociálnej sieti portálu slovenskypacient.sk prirodzene vytvorila komunita ľudí, ktorá zdieľala svoje skúsenosti s biologickou liečbou.

Čo sme dosiahli?

Pre svoju jedinečnosť a prínos získal projekt pozitívne odozvy laickej i odbornej verejnosti. Čítanosť článkov prekonala zadefinovaný cieľ o 50 %. Články sa organicky šíria na internete, dosahujú výborné pozície na Googli, ľudia ich spontánne zdieľajú. Projekt bol vysoko hodnotený zo strany klienta a je považovaný za unikátny v nadnárodnom kontexte.

35 výstupov

v médiách.

108 458 €

mediálnej AVE hodnoty výstupov.

Na webe Slovenský pacient sme publikovali

33 článkov
4 videá
5 infografík

Celkovú čítanosť sekcie sme tak priviedli na číslo 154 368 návštev.

78 FB postov

s celkovým organickým reachom 215 362


Počas kampane bolo publikovaných 78 postov. Celkový organický dosah kampane bol 215 362 vzhliadnutí. Príspevky boli zdieľané 1996-krát a ľudia na ne reagovali 2712-krát.