Pivná akadémia Cervesario

Vzdelávanie študentov stredných škôl odborníkmi z praxe

VZDELAJ SA AJ TY

Žijú pivom. Študentov učia že sa oň treba starať s láskou

Pivní majstri, dlhoroční zamestnanci Pivovarov Topvar a odborníci na starostlivosť o pivo už niekoľko rokov navštevujú odborné stredné školy po celom Slovensku. Študentov učia, ako sa starať o pivo s láskou. Aby keď prídu do praxe, podali ho zákazníkovi v takom stave, ako opustí brány pivovaru.

Popis projektu

Pivná akadémia Cervesario je určená plnoletým študentom pripravujúcich sa na výkon povolaní barman, čašník, servírka a hostinský. Školenia pozostávajú z teoretickej a praktickej časti, v závere ktorých študenti absolvujú test a získajú certifikát. V úvode teoretickej časti sa učia o histórii piva, jeho varení a sanitácii pivného potrubia. Nasledujúca, mimoriadne obľúbená interaktívna hodina pozostáva z ukážok čapovania, ktoré si môže každý študent pod vedením skúseného sládka aj vyskúšať. Počas školského roka 2016/2017 prebehlo 12 školení na hotelových a stredných odborných školách po celom Slovensku na ktorých bolo vyškolených viac ako 800 študentov.

Komunikácia

Každé školenie predstavovalo komunikačnú príležitosť prezentovať prácu odborníkov z Pivovarov Topvar v médiách. Na školenia sme pozvali vybraných redaktorov celoslovenských médií v regiónoch. Po každom školení sme vydali tlačovú správu. Projekt Cervesario bol pre médiá atraktívny. Prostredníctvom médií sa nám podarilo upriamiť pozornosť na potrebu praktického vzdelávania, ako k ju môžu uspokojiť súkromné spoločnosti, ale aj poučiť zákazníka, ako má vyzerať správne načapované pivo a akú kvalitu má požadovať.

Background

Výsledky

Pivná akadémia Cervesario sa v školskom roku 2016/2017 objavila v online aj offline médiách 54 krát. Reportáž zo školenia pripravila TV Markíza, Rádio Regina, Denníky SME, Nový čas a Plus jeden deň, regionálne týždenníky MY, lokálne médiá a odborné magazíny Gastro a HoReCa.

Dosiahli sme
54

offline aj online výstupov

Pozri si príklad

Celková výška prostriedkov investovaných do mediálnej publicity bola 0 Eur.

Tento projekt Vám priniesla

#fajnapaula

FOLLOW HER on @dobroduzstvonepocka

Want to create something beautiful with us?

Let's do it