[columns]
[column col=”1/3″]

[team_member avatar=”http://neuropea.com/wp-content/uploads/Nepo.png” name=”Managing Partner” role=”Peter Papanek”]
Zakladateľ a zároveň managing partner spoločnosti NEUROPEA. V rámci spoločnosti má na starosti strategický rozvoj v oblastiach government affairs a public relations.
[/team_member]

[/column]

[column col=”1/3″]

[team_member avatar=”http://neuropea.com/wp-content/uploads/Odeo.jpg” name=”Vymáhač” role=”Odeo”]
Pokiaľ nevyjednáva výhodnejšie podmienky zmlúv, tak sa venuje najmä vítaniu návštev a prehlbovaniu vzťahov so zamestnancami Slovenskej Pošty.
[/team_member]

[/column]

[column col=”1/3″]

[team_member avatar=”http://neuropea.com/wp-content/uploads/placeholder.jpg” name=”Senior Consultant” role=”Diana Dobrucká”]
Pripravuje, riadi a dohliada na priebeh komunikačných a marketingových stratégií a kampaní. Špecializuje sa na oblasť zdravotníctva, výživy a životného štýlu.
[/team_member]

[/column]
[/columns]

[br top=”80″]

[columns]
[column col=”1/3″]

[team_member avatar=”http://neuropea.com/wp-content/uploads/PetoM.jpg” name=”Senior Consultant” role=”Peter Marčan”]
Venuje sa  public affairs aj komunikácii. Na konte má projekty z oblasti energetiky, zdravotníctva, finančného sektora, ale aj FMCG.
[/team_member]

[/column]

[column col=”1/3″]

[team_member avatar=”http://neuropea.com/wp-content/uploads/AndreaH.jpg” name=”Consultant” role=”Andrea Heldová”]
Foolishly ran a marathon with no training, harder than I thought it would be. Pretty much crawled over the finish line due to legs cramping.
[/team_member]

[/column]

[column col=”1/3″]

[team_member avatar=”http://neuropea.com/wp-content/uploads/JankaJ.jpg” name=”Consultant” role=”Jana Jarošová”]
Foolishly ran a marathon with no training, harder than I thought it would be. Pretty much crawled over the finish line due to legs cramping.
[/team_member]

[/column]
[/columns]

[br top=”80″]

[columns]
[column col=”1/3″]

[team_member avatar=”http://neuropea.com/wp-content/uploads/profil2.jpg” name=”Consultant” role=”Ingrid Kantorová”]
V oblasti public relations patrí do oblasti jeho pôsobnosti najmä príprava komunikačných stratégií  pre klientov  z oblasti IT a energetiky a tvorba špecializovaných mediálnych analýz.
[/team_member]

[/column]

[column col=”1/3″]

[team_member avatar=”http://neuropea.com/wp-content/uploads/profil.jpg” name=”Consultant” role=”Milan Kisztner”]
Foolishly ran a marathon with no training, harder than I thought it would be. Pretty much crawled over the finish line due to legs cramping.
[/team_member]

[/column]

[column col=”1/3″]

[team_member avatar=”http://neuropea.com/wp-content/uploads/PetoP.jpg” name=”Consultant” role=”Peter Porubský”]
Foolishly ran a marathon with no training, harder than I thought it would be. Pretty much crawled over the finish line due to legs cramping.
[/team_member]

[/column]
[/columns]

[br top=”80″]

[columns]
[column col=”1/3″]

[team_member avatar=”http://neuropea.com/wp-content/uploads/RomanK.jpg” name=”Junior Consultant” role=”Roman Korenek”]
V oblasti public relations patrí do oblasti jeho pôsobnosti najmä príprava komunikačných stratégií  pre klientov  z oblasti IT a energetiky a tvorba špecializovaných mediálnych analýz.
[/team_member]

[/column]

[column col=”1/3″]

[team_member avatar=”http://neuropea.com/wp-content/uploads/MichalK.jpg” name=”Junior Consultant” role=”Michal Kozák”]
Foolishly ran a marathon with no training, harder than I thought it would be. Pretty much crawled over the finish line due to legs cramping.
[/team_member]

[/column]

[/columns]